ولله الحمد

عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت...........صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت


عید رمضان آمد و باز چونان سال های پیش با خود زمزمه می کنیم: عید فطر، عید پایان یافتن رمضان نیست، عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است، چونان ققنوس که از خاکستر دوباره متولد می شود. رمضان کوره ایی است که هستی انسان را می سوزاند و آدمی نو با جانی تازه از آن سر بر می آورد. فطر شادی و دست افشانی بر رفتن رمضان نیست، بر آمدن روزی نو و انسانی نو است. عید رمضان مبارک باد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر