علی احمدی از آلیا بهتر است !!

محمود احمدی نژاد ، نامه ی معرفی دو وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش و نیرو را از مجلس پس گرفت ؛ دلیل این عودت نامه ، بهره مندی از شب های قدر و استفاده از تعطیلات استفاده نشده تابستان نمایندگان ، اعلام شده است . اما به نظر نمی آید این دلایل موجب بازپس گیری نامه وزرای پیشنهادی باشد .نارضایتی های بعضی مراجع تقلید و روحانیون از معرفی زنان برای وزارت و نیز تأ کید رهبری ، مبنی بر در نظر گرفتن ارشادات مراجع تقلید در اقدامات دولت بخصوص در باب معرفی زنان به عنوان وزیر ، شاید دلیل اصلی این اقدام باشد. اگر احمدی نژاد در نامه بعدی خود تغییری در لیست وزرای پیشنهادی بدهد ، این تحلیل درست است و اگر تغییری در جنسیت وزرای پیسنهادی ندهد بهترین فرصت برای در امان ماندن وی از سخنان منتقدین و روحانیون در ایام باقی مانده ماه رمضان است.

چه در لیست بعدی وزرای پیشنهادی احمدی نژاد تغییری بوجود بیاید و چه بوجود نیاید ، در وضعیت فعلی و از بین افراد مطرح شده رئیس دولت دهم ؛ علی احمدی با توجه به سابقه حضور دو سال اخیرش در آموزش وپرورش ، بهترین گزینه باشد.

گستره آموزش و پرورش ، برای هر وزیر تاره واردی ؛ دارای مشکلات متعدد ناشناخته ای است که به مرور زمان برای مدیر جدید شناخته می شود و درست نیست محیط تربیتی و فرهنگی کشور ، محیط آموزش مدیریت افراد نا آشنای به وضعیت آموزش وپرورش شود. اگر احمدی نژاد خود را ملزم به پیروی از سخنان و نظرات رهبری می داند ، باید به نظرات کارشناسان حوزه آموزش وپرورش توجه نماید و بحران آموزش وپرورش را بیش از این گسترده نکند.

انتخاب وزیر جدید اگرچه حق قانونی محمود احمدی نژاد است اما شرایط آموزش وپرورش این حق را محدود به افرادی می کند که به آموزش وپرورش آشنا باشند ، اگر قصد این است که رئیس دفتر رئیس جمهور ، در آموزش وپرورش مستقر شود و اوامر خارج از محیط آموزش وپرورش را پیگیری نماید ، بحثی در این نیست، لذا علی احمدی اگرچه بهترین گزینه برای وزارت آموزش و پرورش نیست اما در بین افراد مطرح شده و مردان احمدی نژاد بهترین گزینه است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر