آغاز سال تحصیلی

آغاز سال تحصیلی

شروع نشاط و شادماني در دل ها و قلب هاي پاك

*****

سهم من ،سهم تو،سهم او ؛ در آموزش وپرورش به عنوان بنیادی ترین نهاد موثر در شکوفائی استعدادها و تربیت و انتقال معارف دینی و علمي و اخلاقي، که سر منشاء ارزشها و هدفها و آرمان هاي من و تو اوست ، در توسعه مهارت هاي انسانی که اساس و پایه همه توسعه هاست چه مقدار و در کجاست؟؟

چگونه مي توانيم؛ (با وجود مشكلات مادي و فرهنگي و...) در عرصه انتقال دست آوردهای علمی ،تربیتی و تجربی به نسل نوخاسته ،برای حرکت به سوی توسعه و صلاح ورستگاری ، خادمانی نقش آفرین باشیم؟ براستي خدمتگزاری علمي به این مردم ،رسالتی عظیم و موهبتی الهی است.

در روزگاری که گسترش علم و فن آوری تمام فعالیتهای اجتماعی را تحت تاثیر قرارداده و دانائی وپژوهش سرمایه هرکسی است مباد که غافل بمانیم.....چرا كه مي دانيم فرزندان این سرزمین، با چهره هاي معصوم و قلب هاي پاكشان ، در مشكلات من و شما نقشي ندارند!

آغاز سال تحصیلی برهمکاران فرهنگی مبارک باد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر