باده های ناخورده

گمان مبر به پایان رسید کار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاک است

به نظر نمی آید کسی با وضعیت فعلی ، آرامش را برای آینده سیاسی کشور پیش بینی کند؛ کمترین عوارض شروع به کار دولت آینده ، بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد اوست، عمده مشکل دولت دهم این است که مستخدمان و مجریان برنامه های او ؛ همان مردمی که به او رأی داده اند ، نیستند، بلکه کسانی هستند که طی دو هفته بعداز انتخابات ، اعتراضات خود را ، نسبت به برگزاری و نتایج آن در خیابان های شهرهای ایران بخصوص تهران ، اعلام کردند و امروز سکوت وهمراهی آنان با دولت آینده ،به معنی تأیید دولت و پذیرش برنامه های او نیست بلکه نوعی اعتراض خاموش برای به دست آوردن فرصتی دیگر است. به عبارت روشن تر ؛ اکثرمجریان دولت، معترضان برنامه هایش هستند.


باید دید و منتظر بود؛ آیا دولت دهم، می تواند اعتماد شکسته مردم را به خود برگرداند و آنان را به همراهی بابرنامه هایش ، هماهنگ نماید؟ اگر به آن چه در مناظرات با عنوان « مبارزه با مافیای قدرت و ثروت » که به عنوان ابزار تبلیغاتی از آن استفاده شد ؛ در آینده نمود و اثبات نشود ، اعتبار دولت در بین هواداران خودش هم کمتر خواهد شد.

شروع به کار دولت دهم؛ با احتیاط در تصمیم گیری ها و گفته ها و برنامه های احمدی نژاد خواهد بود ، چون دولت با بحرانی که خود شروع کننده آن باشد، نمی تواند برنامه هایش را پیش ببرد و از طرفی دیگر حامیان او ، موافق این رفتار ها نیستد .


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر