طـرح مناقشات سیاسی با آغاز رأی نمایندگان به کابینه

مجلس برای رأی به وزرا ، نیازمند فضای آرام سیاسی ، اجتماعی است تا بتواند با تحلیل توانمندی هریک ، به آنان رأی اعتماد بدهد . آن چه امروز به عنوان ترکیب " کابینه مطیع " در مقابل کابینه توانمند ،در اخبار و تحلیل ها مطرح است ، زمانی می تواند به راحتی واقعیت یابد و علمی شود که جامعه در التهاب سیاسی باشد. رييس جمهوري در نماز جمعه دیروز تهران از مسوولان قضايي و امنيتي خواست با سران و عوامل اصلي جريان هاي پس از انتخابات برخورد جدي داشته باشند و گفته است ؛مبادا عناصر اصلي اغتشاشات از مصونيت برخوردار باشند و عناصر دست چندم مجازات شوند .

وی هم چنین گفت؛ من از مجلس شوراي اسلامي برادرانه و متواضعانه خواهش مي کنم به برادر و دوست خود اعتماد کنند و کارآمدي را به رييس جمهور بسپارند.

طرح موضوع دستگیری و محاکمه موسوی وکروبی و ... جامعه را به یک دوره دیگر، التهاب سیاسی، وارد می کند و با طرح واقدام به این موضوع ، رأی به کابینه در سایه اضطراب سیاسی اجتماع، به راحتی انجام می گیرد. آیا نمایندگان می توانند با مدیریت زمان ، به بررسی توان مدیریتی وزرای پیشنهادی بپردازند ؟

آیا می توان گفت ؛ بعضی دوست دارند ؛ مجدداً زنگ التهاب سیاسی در جامعه به صدا در می آید!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر