مناجات

ای عزیز

سری که درو سجود نیست، سفچه به ازو

و دستی که درو جود نیست، کفچه به ازو

الهی!

چون همه آن کنی که خواهی، از این مفلس بیچاره چه خواهی؟


الهی!

یافت تو آرزوی ما است، دریافت تو نه به بازوی ما است.


الهی!

همه از تو ترسند و من از خود.

از تو همه نیکی دیده ام و از خویش همه بد.


خواجه عبدالله انصاری

مناجات نامه » صفحه ۱۹۵
"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر