تصنیف زمستان با صدای شهرام ناظری

سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت

سرها
در گريبان است


كسي
سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را


نگه
جز پيش پا را ديد ، نتواند


كه
ره تاريك و


لغزان
است


وگر
دست محبت سوي كسي يازي


به اكراه آورد دست از بغل بيرون

كه سرما سخت سوزان است

نفس
، كز گرمگاه سينه مي آيد برون ، ابري شود تاريك


چو ديدار ايستد در پيش چشمانت

نفس
كاين است ، پس ديگر چه داري چشم


ز
چشم دوستان دور يا نزديك ؟

دانلود با صدای ناظری

"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر