چشم به راه گل افشانی باغ

باد نـــــــــــوروز وزیـــده است به كوه و صحرا

جامه عیـــد بپـــوشنـــد، چه شاه و چه گدا

بلبل بــاغ جنان را نبـــود راه بـــــــــه دوست

نازم آن مطـــرب مجلـــس كـــه بود قبله نما

صوفـى و عارف ازین بادیـــــــــــه دور افتـادند

جــام مى گیر ز مطــرب، كه رَوى سوى صفا

همه در عیــــــــــــد به صحرا و گلستان بروند

مــن ســرمست، ز میخـــانه كنـــم رو به خدا

عیــــــــد نوروز مبارك به غنــــى و درویــــــش

یــــــار دلـــــدار، ز بتخـــانــــه درى را بـــگشا

گـــــــــــــــر مرا ره به در پیر خــــــرابات دهى

بــه سر و جان به سویش راه نوردم نـــه به پا

سالها در صف اربــــــاب عمائم بـــــــــــــودم

تـــا بـــه دلـــدار رسیدم نـــكنم بـــــاز خــطا

شعر زیبای امام خمینی(ره)


با شما، چشم به راه گل افشانی باغ

لحظه تحویل سال در ایران

1 فروردین 1390

ساعت 2 و 50 دقیقه و 45 ثانیه

سال نو برهمه ایرانیان

مبارک باد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر