شاكر و صابر

زن زيبا چهره اي ، به آينه نگاه كرد و به ياد زيبايي خود افتاد و به شوهرش كه بدريخت بود ، رو كرد و گفت : اميدوارم كه من و تو هر دو ، بهشت برويم.

شوهر گفت به چه دليل؟

زن گفت: به خاطر پاداش صبر من كه تورا تحمل مي كنم و نيز به خاطر پاداش شكر تو كه چون من را داري ، هر روز خدا را شاكر وسپاسگزاري!!؟؟

پندهاي جاويدان ص504

محمدمحمداشتهاردي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر