اقدامات انجام گرفته برای مصوبات دو دور سقر قبلی را ارائه دهید!

شنیده ها حکایت ازآن دارد ؛ در آینده نزدیک ، دور سوم مسافرت هیئت وزیران دولت دهم به کرمانشاه انجام می گیرد ؛ اما خوب بود مسئولان ارشد استان سیاهه و آماری از مصوبات دو دور سفر قبل هیئت دولت را برای مردم انتشار می دادند و می گفتند که از مجموع آن همه مصوبات دو مسافرت قبلی ، کدام یک عملی و اجرایی شده است ! و آدرس طرح ها و پروژه های تمام شده و به بهره برداری رسیده را با میزان هزینه های جذب شده در استان ( منهای هزینه های سالانه استان ) به مردم گزارش می دادند و تأثیر آن همه طرح های اجرا شده را در اقتصاد خانواده های کرمانشاهی بیان می کردند و دلیل اجرایی نشدن بقیه مصوبات را اعلام می کردند تا مردم از میزان خدمات رسانی مدیران استان اطلاع پیدابکنند.

البته نباید طرح های شخصی افراد که جدای از مصوبات هیئت در استان اجرایی شده است را در ردیف آمارها و فعالیت های انجام گرفته به حساب آورد! همان طوری که تعاونی مسکن فرهنگیان را به آمار پروژه های مسکن مهر دولت در استان اضافه کرده اند!!

آیا برای اظلاع مردم از میزان پروژه های به بهره داری رسیده و نیمه تمام و شروع نشده ، می توان آمار واقعی ارائه داد؟ آیا مردم می توانند میزان و آمار خدمات رفاهی ارائه شده در شهر کرمانشاه را مشاهده نمایند؟

۱ نظر:

  1. از دشمنان برند شکایت به دوستان
    چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

    پاسخحذف