ابراهیم خلیل

به مناسبت ایام میقات و حج ابراهیمی(1)

****

جبرئیل بر ابراهیم(ع) وارد شد وگفت :« خداوند مرا به سوی یکی از بندگانش که او را خلیل خود ( دوست خاص) نامیده ، فرستاده است.»

ابراهیم فرمود: « آن بنده را به من معرّفی کن، تا آخر عمر خدمتگزار او گردم.»

جبرئیل گفت: « آن بنده توهستی!»

ابراهیم گفت :« چرا خداوند مرا خلیل خود خواند؟»

جبرئیل گفت : « زیرا تو هرگز از احدی چیزی را درخواست نکردی و هیچکس هنگام در خواست ِاز تو جواب منفی نشنید!»

بحارجلد 12 صفحه 13

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر