سفرها و منزل ها

اگر از منظر تكوينى به جهان و انسان بنگريم بايد بر اين باور باشيم كه كلّ جهان و تمام آدميان مسافران اند «من الله» و «الى الله» سفرى در دو قوس «نزول» و «صعود» با سفرى كه از خدا آغاز مى شود و به خدا منتهى مى گردد; وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

ماهيّت اين سير و سفر فراتر از سير و سفر و طى طريق است. در حقيقت «صيرورت» است; يعنى «شدن» و به فعليّت متناسب و كمال لايق خود رسيدن و اين با سير و سفر صورى فاصله بسيار دارد; زيرا هر «سير و سفر» و جابجايى و حركت مستلزم صيرورت و شدن نيست.

صيرورت يعنى سفر معنوىِ انسان را منزل ها و مرحله هاست و اين به قطع بيابان ها نيست; چرا كه خدا را با خلق قُرب و بُعد مكانى يا زمانى نيست تا به طى منازل نياز باشد; وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ و سير منزل ها نمادى است از سير و سفر با قرب معنوى. بنابر اين آنچه در سخن عارفان واقعى با عنوان «سير منازل»، «هفت شهر عشق»، «مراحل سلوك» و نظاير آن آمده، ناظر به منازل سلوك و مراحل عشق و طى طريق وصل و لقاءالله است.

امّا با اين همه:

بعد مسافت اگر چه در ره او نيست تا سر كويش هزار مرحله باشد نى ز ملك جو نشان و نى ز فلك پوى راه به سويش نفوس كامله باشد لذا نفوس آدميان بايد با تهذيب نفس و تزكيه روح و قطع علايق مادّى، فاصله ها را بردارند و مراحل سلوك را طى كنند تا هر كجا كه رو مى كنند با كعبه عشق و جمال محبوب روبرو گردند.

به بيان حضرت امام (قدس سره) : «عارف بالله، حقّ را در جميع امكنه و احياز مشاهده و همه را كعبه آمال و وجهه جمالِ محبوب بيند و از تقيّد به مرآتى دُونَ مرآتى خارج، وما رأيتُ شَيْئاً إلاّ وَرَأيْتُ اللهَ فيهِ ومَعَهُ گويد.» امام همين مطلب را در قالب يك رباعى به نظم آورده، گويد:

آن كـــس كه ره معرفة الله پويد....... پيوسته ز هــــــــر ذرّه خدا را جويــــد

تا هستى خويش را فرامش نكند........ خواهد كه ز شرك عطر وحدت جويد!

مقصود از سفر، همان سير و سفر عارفانه است كه عبادالله در هر يك از عبادات و آداب شرع مقدّس بايد لحاظ كنند.

در عرفان براى انسان چهار سفر (اسفار اربعه) بر شمرده اند:

منَ الخلقِ اِلَى الْحَقّ = سفر از خدا به سوى خدا.

بالحقّ اِلَى الْحـــــــقّ = با خدا به سوى خدا رفتن.

مِنَ الحقّ اِلَى الْخلق بالحقّ = همراه با خدا از حقّ به سوى خلق سفر نمودن.

بِالْحَــــــقّ فِـــي الْخَلـــــــق = با خدا در ميان خلق سفر كردن.

و حجّ با گستردگى و جامعيّت ابعادش، سفرهاى چهارگانه را به نحو اجمال و در قالب نمادين در درون جاى داده كه با تأمّل روشن مى گردد. و نيز مراحل تهذيب نفس را ـ كه عبارتند از «يقظه (بيدارىتفكّر، تذكّر، محاسبه، مراقبه و مشارطه» در دل دارد و زائر بيت الله از يكسو با خدا دمساز مى شود و با او راز و نياز مى كند و به صفات جلال و جمال او مى انديشد و از سوى ديگر به درون خويش مى نگرد و به تهذيب نفس مى پردازد و نيز با خيل زائران هم نوا مى گردد و سير الى الله مى كند و با خدا در ميان خلق سير و سلوك مى نمايد.

تقریرات : این متن از منابع مختلف، در گردش اینترنتی تدوین شده است.

۱ نظر:

  1. ۱۰۰نفربه سهمیه استخدامی آموزش وپرورش استان كرمانشاه اضافه شد
    با تلاش مدیر کل استان وسرکار خانم حشمتیان قائم مقام وزیر ۱۰۰نفربه سهمیه استخدامی آموزش وپرورش استان كرمانشاه اضافه شد. یکی از مسئولین در این زمینه اعلام كردند كه پس از پیگیری های صورت گرفته از سوی جناب امینی مدیر کل استان وسرکار خانم حشمتیان قائم مقام وزیر ۱۰۰نفر به سهمیه استخدامی استان كرمانشاه اضافه شد. ایشان دراین زمینه از زحمات جناب آقای حاجی بابایی، وزیر محترم آموزش و پرورش و همچنین جناب آقای حیدری معاونت محترم حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش تشكر و قدردانی نمودند.

    پاسخحذف