مشکلات بی پاسخ !

اختلال اینترنتی در کشور

در چند روز گذشته وضعیت اینترنت و اتصال به شبکه های ارتباطی و اطلاع از برنامه های دنیای مجازی برای ایرانیان مشکل و در بعضی شهرستانها غیرممکن بود. این که در وضعیت پیش آمده در کشور ؛ چه کسی باید پیگیر سئوال از مخابرات باشد، قانون مشخص کرده است ؛ نمایندگان مجلس اگر توان نظارت بر عملکرددولت و و اراده سئوال از او داشته باشند؛ می توانند از وزیر مربوطه سئوال بپرسند : چرا در روحیه مردم اختلال روانی و فکری ایجاد کرده ای؟ چرا مردم را با این عملکرد و رفتار عصبانی می کنید ....؟

آیا مردم اجازه دارند در مقابل ساختمان وزارتخانه وزیر تجمع کنند و سئوال داشته باشند و آیا کسی پاسخگوی سئوال مردم است ؟

شایعه قطع اینترنت به خاطر راه پیمایی روز قدس و برای عدم اختلال منتقدین و مخالفین وعدم هماهنگی بین آنها، در برنامه های این روز ، یک مطلب عمومی است و چنانچه اقدام مخابرات ، به این دلیل باشد نشان از ترس آنان از توان تأثیرگذاری کاربران اینترنتی در هدایت افکار عمومی است . در هرصورت نمی توان مسئولیت دولت و وزیرمربوطه را در این باره نادیده گرفت .

اگر روزنامه ای بسته شود و دلیلی " غلط یا درست " برای این تصمیم اعلام می شود؛ اما آیا علت بسته شدن اینترنت و راه ارتباط فرهنگی و علمی مردم با سراسر دنیا هیچ دلیل وتوضیحی نمی خواهد و امری طبیعی به حساب می آید؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر