کــانــون بســـــــــیـج فـرهنـگیـــــــــــــــان

کــانــون بســـــــــیـج فـرهنـگیـــــــــــــــان

ظرفیت مناسبی برای پیگیری مطالبات است.

اگر به فعالیت های تشکل های معلمان دقت شود نه حرفی برای گفتن دارند ؛ «چون گوشی برای شنیدن نیست» ؛ ونه امیدی به فعالیت و پیگری مطالبات دارند ؛ « کسی به این پیگیری ها توجه ندارد.» لذا از آنجا که در فرهنگ ما، مهم نیست این که ،چه کسی کاری را انجام دهد وبه سرانجام برساند، بلکه مهم انجام کار وبه نتیجه رساندن آن است ؛ پس بهتر آن است در این فضای اتهام و بدبینی نسبت به تشکل های معلمان (صنفی و سیاسی) ؛ کانون بسیج فرهنگیان ؛ آستین همت را بالا بزند و با توجه به اعتمادی که در مجموعه مدیریتی کشور به آن است، نسبت به طرح و پیگیری مطالبات فرهنگیان و دغدغه های موجود در عرصه تعلیم وتربیت بپردازد و با دیدار با مسئولین کشوری و... این مهم را به سرانجام و یا در مسیر انجام قرار دهد .

این کار دو مزیت و سود آشکار دارد : اول آن که سخن از زبان تشکلی نو و جدید و کاملاً مورد اطمینان مسئولین ،مطرح می شود و طرح موضوع برای آنان شاید قابل تأمل باشد واز طرفی این عمل موجب تبین و اهمیت جایگاه این تشکل، در بین دیگر تشکل های فرهنگیان می شود و ثانیاً این موضوع مطالبات معلمان ،بدون حساسیت به طراح آن، ممکن است ،مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و شاید برای همیشه پرونده مطالبات فرهنگیان در مسیر سرانجام قرار بگیرد و افتخار پیگیری وحل مشکل به نام کانونبسیج فرهنگیان ثبت شود.

این اقدام ؛ شبیه کاری است که کانون های بسیج دانشجویان در دانشگا ها دارند و اقدامات آنان تا به حال، موفق به نتیجه بوده است. به نظرم، نباید از این طرح و موضوع به آسانی وبدون دقت وبررسی رد شد بلکه باید مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد.زمان ارسال در وبلاگ قبلی : شنبه یازدهم خرداد 1387 -

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر