کاسب دوره گرد، مشمول عنایت استاندار و تعطیلی امروز نبود!!

گرد. غبار شدید ؛ امروز پنج شنبه 3/4/88 ، تمام ادارات استان کرمانشاه را تعطیل کرد ولی نمی شود تلاش برای تأمین مخارج زندگی و زنده ماندن را، تعطیل کرد . مگر کار و فعالیت غیر اداری و بازار و کشاورزی و خدمات رسانی عمومی را می توان تعطیل کرد. کاسب دوره گردفقیر محل، امروز زودتر از همیشه به کوچه های محل آمد ؛ او مشمول عنایت استاندار و تعطیلی امروز نبود!!

متولیان مربوطه که این چنین سخاوتمندانه ، کارمندان را که قشری از جمعیت ملیونی استان هستند ؛ از کار مرخص می کنند ، باید فکری اساسی برای این مشکل منطقه ای که ممکن است در دراز مدت منحر به جابجایی بافت جمعیتی استان بشود ؛ داشته باشند .

همه می دانند استان های غربی و جنوبی کشور هم بار تحمل خسارات هشت سال جنگ در دفاع مقدس را کشیده اند و هم از لطف تخصیص بودجه کشوری در تنگنا هستند.... و امروز هم باید بار تعلل و عدم پیگیری جدی این موضوع مهم که از طرف متولیان کشوری به فراموشی سپرده شده است را به دوش بکشند.

آیا به عوارض ناشی از این معظل منطقه ای که موجب تشدید بیماری های ریوی و تنفسی بزرگ و کوچک است ؛ توجه می شود ؟ چه امکانات دولتی و چه آموزش های عمومی برای برخورد با این پدیده طبیعی ؛ برای مردم در نظر گرفته شده است؟

۲ نظر:

  1. اتفاقا دقایقی قبل با یکی از آشنایان ساکن کرمانشاه صحبت می کردم. گویا بدلیل گرد و خاک هیچ پروازی هم انجام نمی شود. با این که در و پنجره ها را بسته بودند فرزند 1 ساله شان به شدت سرفه می کرد.

    پاسخحذف
  2. واقعا مزخرف گویی هم حدی دارد . به نظر جنابعالی که یک معلم چس بو کن مدارس هستی و در این فصل تعطیلی بقیه کارمندان باید سر کار بروند و خاک بخورند؟ حقا که حق شما همین است که بسرتان می آید . بخیل از خود راضی

    پاسخحذف