سخاوت یا شجاعت !!

حکيمي را پرسيدند:

از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است ؟

گفت : آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست.

نماند حاتم طائي وليک تا به ابـــــد

بماند نام بلندش به نيکويي مشهور

زکات مال به در کن که فضله رز را

چو باغبان بزند بيشتر دهـــد انگور

نبشته است بر گور بهرام گور

که دست کــرم به ز بازوي زور

باب دوم گلستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر