بهار مردمی ها طی شد....

به سکوت سرد زمان

به خزان زرد زمان

نه زمان را درد کسی

نه کسی را درد زمان

بهار مردمی ها طی شد

زمان مهربانی طی شد

آه از این دم سردیها، خدایا

نه امیدی در دل من

که گشاید مشکل من

نه فروغ روی مهی

که فروزد محفل من

نه همزبان دردآگاهی

که ناله ای خرد با آهی

داد از این بی دردیها، خدایا

نه صفایی ز دمسازی به جام می

که گرد غم ز دل شوید

که بگویم راز پنهان

که چه دردی دارم بر جان

وای از این بی همرازی خدایا

وه که به حسرت عمر گرانی سر شد

همچو شراری از دل آذر بر شد و خاکستر شد

یک نفس زد و هدر شد

یک نفس زد و هدر شد

روزگار من به سر شد

چنگی عشقم راه جنون زد

مردم چشمم جام به خون زد

آه .. دلبرم ز نا شکیبی

با فسون خود فریبی

چه فسون نافرجامی

به امید بی انجامی

وای از این افسون سازی، خدایا

><><><><><><><><><><><><>

خواننده و آهنگساز : استاد محمد رضا شجریان

اجرا شده در دستگاه ماهور

شاعر : جواد آذر دانلود کنید.

۱ نظر:

  1. سلام یار دیرینم!
    صورت صحیح این شعر ، "بهار مردمی ها دی شد/ زمان مهربانی طی شد" می باشد.

    پاسخحذف