هم دل و هم زبان باشيم!

هم دل و هم زبان باشيم!

كه گفته اند :

گفتن ، آموزش دادن، نیست وصِرف شنيدن وساكت ماندن ، نشانه پذيرفتن نيست!

  • بعضي ها ، نظراً آدم دمكرات و آزادي خواه هستند و عملاً انساني مستبد وخود رأي. در ميان جمع از هم انديشي وكمك و بهره گيري و استفاده از فكر ديگران سخن مي گويند و در عمل خودرأي و متكبر ومستبد..براستي چرا اين افراد ، چنين هستند؟ آيا نمي دانند اين بيماري مرموز ، هم وجودشان و هم روحيه مردم و اجتماع را ويران مي كند؟
  • ايراد معلمان اين است كه تشكل پذير نيستند ؛ توان و روحيه فرمانبري ندارند ، همه مي خواهند خود، رهبر و لاور باشند، چون اقتضاي فعاليت آنان رهبري دانش آموزان است ؛ گمان مي كنند كه همكاران هم در حكم دانش آموزان هستند وبايد هر كسي هر گفت ، عمل شود.اگر اين روحيه در معلمان اصلاح شود ؛ مي شود انتظار داشت كه در احقاق حق خود ، موفق باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر