زنان وبلاگ نویس

«جای خالی»

زنان وبلاگ نویس کرمانشاهی

به راستی چرا طبع وبلاگ نویسی ،مانند مدیریت مطبوعات در بین زنان کرمانشاهی نمود وآثار نمایان و مشخصی ندارد؟ آیا دلیل خاصی است؟ آیا جایگاه مطبوعات و اینترنت در بین زنان منطقه هنوز اهمیت موضوع پیدا نکرده است؟ مگر فرهنگ جامعه ما با نیمی از جمعیت زنان تداوم پیدا نمی کند؟

به نظر می آید طرح موضوعات عمومی و مورد نیاز جمعیت زنان هم، نیازمند داشتن یک تریبون از نوع روزنامه ویا هفته نامه ویا سایت و وبلاگ باشد.

فرصت برای تاثیر گذاری فرهنگی زنان مستعد وتوانا در عرصه عمومی فرهنگ وجامعه وتربیت نباید فراموش شود،چرا که همه می دانیم فرهنگ هر جامعه ای مدیون تلاش ها وتاثیرگذاری فرهنگی زنان توانمند است.

برای زمینه سازی این مهم، چه مقدار می توانیم سهیم باشیم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر