روحیه های شاهانه

26 دی ماه سالروز خروج و یا به عبارتی فرار "محمدرضا پهلوی" از ایران است ، باید قبول کرد ؛ اگر شاه از ایران رفت اما لایحه هایی از روحیه شاهانه و مستکبرانه وی ،در وجود اکثر ما باقی مانده است . اگر از شخصیت فردی به نام " محمدرضا " بگذریم و جداگانه به این مهم « عادت های مستکبرانه » بپردازیم به جرأت می توان گفت روحیه شاهانه و رفتار متکبرانه در وجود اکثر ما ایرانیان است و گویی همزاد با ماست و جداشدنی نیست .


کم تحملی ، عصبیت های جاهلانه ، عدم احترام به حقوق دیگران همه و همه روحیه های شاهانه ای است که همگی به آن عادت داریم....

آیا ؛ اختلاف و علاقه به تفرقه ؛رقیب را با هر بهانه و تهمتی و با تزویر و عوام فریبی و سوءظن ، از میدان رقابت به در کردن واز گردونه بازی خارج کردن ، روحیه شاهانه نیست و به این معنی نیست که دیگران نباشند و من باشم و من باشم...باید ار رفتار امام خمینی که لقب بت شکن گرفت ؛ درس بگیریم و یادبگیریم ، مبادا ، مبادا بت هایی با عنوان هایی همچون گوساله سامری در رفتار و گفتار و عملکرد خود ، با عنوان های فریبنده و مقدس بسازیم و دم از بت شکنی هم بزنیم و ادعای بت شکنی داشته باشیم!!!

بیاییم ؛اگر شاهی نیست ، خود نیز؛ خصلیت های شاهانه هم نداشته باشیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر