پندها و نكته ها

در فضيلت نماز جماعت

يـكـى از فـضـيـلت هـاى نـمـاز جماعت اين است كه هر انسانى يك صفت يا بيشتر از اوصاف خـوبـى و كـمـالات انـسـانـى را دارد. بـه فـرض اگـر يـك انـسـان كامل باشد تا چه اندازه واسطه نزول بركات خواهد بود، انسان هاى در صلوة [نماز]جماعت بـسـان يـك انـسـان كـامـل و يـا سـايـه و مـثـال او را تـشـكـيـل مـى دهـنـد كـه آن نماز واسطه نزول بركات خواهد [بود]

پاسخ حكيمانه

هـارون از شـقـيق بلخى پرسيد: شقيق بن ابراهيم زاهد تويى ؟ گفت : شقيق بن ابراهيم منم ؛ولى زاهد تويى ؛چون من دنياى قليل را ترك كردم و تو آخرت را پشت پا زدى !

قضاوت زيركانه

شـخـصى نزد شريح [قاضى ]ادعا كرد كه فلانى زير فلان درخت پولى از من گرفته [و]نمى دهد.طرف منكر واقعه شد. شريح به شاكى گفت برو ده برگ از آن درخت بچين و بياور تا شهادت دهد، و مشغول مرافعات ديگر شد. بعد از مدتى روى به منكر كرده گفت : آيـا فـلانـى بـه پـاى آن درخـت رسـيـده ؟ گـفت : نه ، در اينجا بود كه قاضى به نفع شاكى حكم داد؛چون منكر گفته بود من چنين درختى نمى شناسم .

قضاوت حضرت سليمان

مـردى نـزد حـضـرت سـليـمان (ع ) شكايت كرد كه همسايه ها مرغابى مرا مى دزدند و نمى دانم كيست ؟ سليمان (ع ) وقتى مردم در مسجد جمع شده بودند، خطبه خواند و گفت : يكى از شـمـا مـرغ هـمـسـايه را مى دزدد و داخل مسجد مى شود، در حالى كه پر او بر سرش است ، مردى دست بر سركشيد. گفت : بگيريد كه دزد اوست .

اثر آب يخ بر اعصاب

شـيـخ بـزرگـوار ابـن سـيـنـا در [كـتـاب ] قـانـون فـرمـايـد: يـخ را در آب حل نكنيدو نخوريد كه به اعصاب سخت آسيب مى رساند و اگر در هنگام جوانى طبيعت بدن بـا او دفـاع كـند، بالاخره پس از بالا آمدن سن ، آن يخ كار خودش را مى كندو دست بردار نيست . و چون بخواهيد آب سرد بنوشيد، آب را در جوار يخ سرد كنيد.

هزارو يك نكته ،

حسن حسن زاده آملى ،

(چاپ اول ، مركز نشر فرهنگ رجاء)، ج 1، ص

۲ نظر:

 1. سلام دوست عزیز
  آدرس قبلی ما فیلتر شده
  لطفا آدرس جدید ما را قرار بده
  با تشکر

  پاسخحذف
 2. دوست عزیز، زمان سلیمان نبی که مسجد نبود! سلیمان یکی از پیامبران قوم اسراییل بوده است پس حتی اگر داستانی که نقل کردید درست باشد باید در کنیسه اتفاق افتاده باشد نه در مسجد!

  پاسخحذف