شب یلدا و داستان


روبــــاه


روباهی بامدادان به سایه ی خود نگاهی انداخت وگفت: امروز ناهار یک شتر می خورم،وسراسر صبح را در پی شتر می گشت،اما در نیمروز باز سایه ی خودش را دیدوگفت: یک موش هم برای من کافیست.


«پیامبرودیوانه" جبران خلیل جبران»
هفت نصیحت حضرت مولانا :


گشاده دست باش جاری باش کمک کن (مثل رود)

باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان (مثل شب)

وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)

بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا)

اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آیینه)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر