نکتـــــه هـــــا

اوصاف اولياء الله

رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:

« هر كس خدا و عظمت او را بشناسد، دهانش را از سخن ، و شكمش را از طعام ، باز دارد و خود را به نماز و روزه مشغول سازد.»

مردم گفتند: پدر و مادرمان به فدايت ! اى رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ! آيا اين گونه اشخاص ، از اولياى خدايند؟

فرمود:« اولياى خدا سكوت كنند، و سكوتشان تفكر باشد، و سخن گويند و سخنشان ذكر باشد، و نظرشان عبرت است ، و نطق كنند نطقشان حكمت باشد. راه رفتنشان ميان مردم بركت است . اگر خداى براى آنان اجلى مقرّر نفرموده بود، از ترس عذاب و شوق به ثواب ، ارواحشان در اجسادشان نمى گنجيد.»


منبع:

داستانهاي عارفانه در آثار علامه حسن زاده آملي

نويسنده: عباس عزیزي


********************


تا بهشت


ازاهل دلی پرسیدند: تا بهشت چقدر راه است؟

پاسخ داد: یک قدم!

گفتند : چه گونه؟

گفت : یک پای خود را روی نفس اماره بگذار، پای دیگر را به بهشت می گذاری.

کسی می تواند بهست را به خود نزدیک کند که با هواهای نفسانی بجنگد.


*************


پارسایی و ساده زیستی یوسف (ع)


حضرت یوسف علیه السّلام در مدت هفت سال قحطی در مصر، (در هیچ وعده ای) غذای سیری نخورد. به او گفتند : با این که خزائن مملکت در دست تو است چرا غذای سیر نمی خوری؟

در پاسخ فرمود:

« اَخافُ اَن اَشبَعَ فَــاَنسِــی الجِــیاعَ»

می ترسم سیر شوم ، آن گاه گرسنگان را فراموش کنم.
قصه های قرآن

محمدمحمدی اشتهاردی

صفحه 190


********************رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:

لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملک مقرب ولا نبي مرسل :

مرا با خدا وقتي هست که در آن وقت آن چنان يگانگي وجود دارد که فرشته ويژه و پيامبر مرسل در آن نگنجند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر