لحظات

زندگی سخت ساده است.

لحظات را گذرانديم كه به خوشبختي برسيم
غافل از اينكه لحظات همان خوشبختي اند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر