سه نکته

درد علي (ع) دو گونه است:

يك درد، دردي است كه از زخم شمشير ابن ‌ملجم در فرق سرش احساس مي‌كند

درد ديگر دردي است كه او را تنها در نيمه‌هاي شب خاموش به دل نخلستانهاي اطراف مدينه كشانده ... و به ناله درآورده است ...

ما تنها بر دردي مي‌گرييم كه از شمشير ابن ‌ملجم در فرق سرش احساس مي‌كند.

اما اين درد علي (ع) نيست، دردي كهچنان روح بزرگي را به ناله درآورده است، «تنهايي» است كه ما آن را نمي‌شناسيم.

****

قال الباقر(ع):

مَن عَمِلَ بما یَعلَم ، علَّمَهُ الله مالم یَعلَم .

اگر کسی به چیزهایی که می داند عمل کند ، ذات اقدس الله به او توفیقی می دهد که آن چه را نمی داند ، یاد بگیرد.

***********

نوام چامسکی:

ریاکار کسی است که از اعمال کردن استانداردی که درباره‌ی دیگران اعمال می‌کند درباره‌ی خودش امتناع می‌ورزد.

۱ نظر: