اقدامی ماهرانه در آموزش و پرورش

با پیشنهاد سوسن کشاورز به مجلس برای تصدی مدیریت پرمشغله وزارت آموزش و پرورش ، گمانه زنی در مورد مدیر ارشد آینده این وزارت خانه، وارد مرحله ارزیابی از توانمندی های نامبرده می شود. نقد و تحلیل افرادی که شناخته شده نبوده اند و قبلاً ،در مدیریت های عمومی و مهم ، توانایی خود را نشان نداده اند سخت و ظریف است . از طرفی امیدواریم ، اعطای مدیریت وزارت خانه بزرگ و مهم آموزش وپرورش به یک خانم ، در دورانی که تجربه مدیریت کلان از وی دیده نشده ، ریسکی ماهرانه برای سرپوش گذاشتن و فراموش کردن انبوه مشکلات و نیازمندی های آموزش و پرورش نباشد. اگر بناست در دوره مدیریت جدید ، به موضوع مهم تعلیم و تربیت پرداخته شود ؛ بعداز تجربه مدیریت وزیر سایق که ظاهراً از میان دانشگاهیان انتخاب شده بود تا تعلیم و تربیت را متحول و ساماندهی کند " و کنار گذاشتن او نشان از عدم موفقیت او در رفع مشکلات آموزش و پروش و جلب اعتماد معلمان است " شاید انتخاب شخصیتی که خاستگاه حوزوی داشته باشد و به تعلیم و تربیت اسلامی آشناتر است، برای رسیدن اهداف اعلام شده، عاقلانه تر باشد. ولی انتخاب خانم کشاورز نشان می دهد که هدف اصلی، این مهم (تعلیم و تربیت ) نیست بلکه با توجه به تجربه زنان در مدیریت های مختلف آموزش و پرورش که شاخصه های غیر قابل انکاری دارند: "تبعیت پذیری صرف از مافوق " "ترس از انجام اقدامات مبتکرانه " "اقدام به عملی کردن موبه موی دستورات رئیس " "توجه به انبوه و فراوانی اقدامات به جای توجه به نتایج تصمیات" شاید، این چنین انتخابی، برای رسیدن به اهداف رئیس دولت مورد نظر بوده است تا اهداف تربیتی . این موارد از شاخصه های تجربی ؛ در مدیریت زنان غیر قابل انکار است و نمی توان ریسک چنین انتخابی را در آموزش وپروش تجربه کرد .آیا انتخاب یک زن ، به لحاظ این چنین شاخصه هایی ، فرصتی برای رئیس دولت در پیشبرد اهداف خود در بدنه آموزش و پرورش نمی باشد. اگر چه انتخاب فردی از میان فرهنگیان اقدامی مفید و توجه به وجود شخصیت های توانمند در این وزارت خانه است ؛ اما تا زمانی که مسئولان نظام برای تحول بنیادی در آموزش وپرورش اراده ای قطعی و مصمم نداشته باشند ، انبوه مشکلات رفاهی و تربیتی معلمان همچنان لاینحل می ماندو افرادنمی توانند منشاء تحول باشند.

باید دید خانم کشاورز در برنامه های خود ، به چه موضوعاتی اشاره می کند تا نگاه او را به آموزش وپرورش بهترشناخته شود ، اما به نظر نمی آید شعارهای ذهنی بتواند در آموزش و پرورش تحول ایجاد کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر